Schedules

Daily Bell Schedule

 • 7:25 – 8:15 – Period 0
 • 8:20 – 9:10 – Period 1
 • 9:15 – 10:05 – Period 2
 • 10:05 – 10:10 – Homeroom
 • 10:15 – 11:05 – Period 3
 • 11:10 – 12:00 – Period 4
 • 12:00 – 12:35 – LUNCH
 • 12:35 – 1:25 – Period 5
 • 1:30 – 2:20 – Period 6
 • 2:25 – 3:15 – Period 7

Long Assembly Schedule

 • 7:25 – 8:15 – Period 0
 • 8:20 – 9:02 – Period 1
 • 9:07 – 9:49 – Period 2
 • 10:00 – 10:50 – ASSEMBLY (w/11 minutes passing)
 • 10:55 – 11:37 – Period 3
 • 11:42 – 12:24 – Period 4
 • 12:24 – 12:59 – LUNCH
 • 12:59 – 1:41 – Period 5
 • 1:46 – 2:28 – Period 6
 • 2:33 – 3:15 – Period 7

Monday Early Release Schedule

 • 7:32 – 8:15 – Period 0
 • 8:20 – 9:03 – Period 1
 • 9:08 – 9:51 – Period 2
 • 9:51 – 9:56 – Homeroom
 • 10:01 – 10:44 – Period 3
 • 10:49 – 11:32 – Period 4
 • 11:32 – 12:11 – LUNCH
 • 12:11 – 12:54 – Period 5
 • 12:59 – 1:42 – Period 6
 • 1:47 – 2:30 – Period 7
 • 2:40 – 3:40 – Staff Professional Development

Holiday Assembly Schedule

 • 7:25 – 8:15 – Period 0
 • 8:20 – 9:00 – Period 1
 • 9:05 – 9:45 – Period 2
 • 9:45 – 9:50 – Announcements
 • 9:55 – 10:35 – Period 3
 • 10:40 – 11:20 – Period 4
 • 11:25 – 12:05 – Period 5
 • 12:05 – 12:48 – LUNCH
 • 12:48 – 1:28 – Period 6
 • 1:35 – 2:30 – ASSEMBLY
 • 2:35 – 3:15 – Period 7

1st Semester Test Schedule

Wednesday

 • 8:20 – 9:40 – Period 0 Exam
 • 9:55 – 11:15 – Period 1 Exam
 • 11:15 – 11:50 – Lunch
 • 11:50 – 1:10 – Period 2 Exam
 • 1:24 – 2:45 – Make-up Exam

Thursday

 • 8:20 – 9:40 – Period 3 Exam
 • 9:55 – 11:15 –¬†Period 4 Exam
 • 11:15 – 11:50 –¬†Lunch
 • 11:50 – 1:10 –¬†Period 5 Exam
 • 1:24 – 2:45 –¬†Make-up Exam

Friday

 • 8:20 – 9:40 – Period 6 Exam
 • 9:55 – 11:15 – Period 7 Exam
 • 11:15 – 11:50 – Lunch
 • 11:50 – 2:45 – Make-up Exams

2nd Semester Test Schedule

(Grades 9-11)

Tuesday

 • 8:20 – 9:40 – Period 0
 • 9:55 – 11:15 – Period 1
 • 11:15 – 11:50 – Lunch
 • 11:50 – 1:10 – Period 2
 • 1:24 – 2:45 – Make-up Tests

Wednesday

 • 8:20 – 9:40 – Period 3
 • 9:55 – 11:15 – Period 4
 • 11:15 – 11:50 – Lunch
 • 11:50 – 1:10 – Period 5
 • 1:24 – 2:45 – Make-up Tests

Thursday

 • 8:20 – 9:40 – Period 6
 • 9:55 – 11:15 – Period 7
 • 11:15 – 11:50 – Lunch (**LUNCH WILL NOT BE SERVED**)
 • 11:50 – 2:45 – Make-up Tests