Mathematics Department Info

Click here to meet Mr. Chart                                                  Click here to meet Mrs. Tholt
John Chart                                                                               Lauren Tholt
jchart@helenaschools.org                                                       LTholt@helenaschools.org
324-2556                                                                                 324-2550

Click here to meet Mr. Clinch
Adam Clinch                                                                            Dennis Peterson
aclinch@helenaschools.org                                                     dpeterson@helenaschools.org
324-2547                                                                                 324-2558

Click Here to meet Mrs. Goody                                               Click here to meet Mr. Swenson
Hollee Goody                                                                           Ryan Swenson
hgoody@helenaschools.org                                                    rswenson@helenaschools.org
324-2575                                                                                  324-2548

Click here to meet Mr. Long                                                    Click here to meet Mr. Warner
Gary Long                                                                                 Jacob Warner
glong@helenaschools.org                                                       JWarner@helenaschools.org
324-2555                                                                                  324-2572

Click here to meet Mr. Staudinger                                          Click here to meet Mrs. Graybill
Scott Staudinger                                                                      Marisa Graybill
sstaudinger@helenaschools.org                                             mgraybill@helenaschools.org
324-2590                                                                                 324-2593

Click here to meet Mr. Gustafson                                           Click here to meet Ms. Bailey
Ross Gustafson                                                                       Nancy Bailey
rgustafson@helenaschools.org                                              NBailey@helenaschools.org
324-2557                                                                                324-2559